Scrol to top
НАЙ-ГОРЕ

Право на отказ от поръчка


ОТКАЗ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОРЪЧАНА И ДОСТАВЕНА СТОКА
Клиент, поръчал стока чрез електронния магазин www.pleta.bg и получил същата по пощата или с куриер, има право да откаже получаването на поръчката, или част от нея след като вече тя му е доставена, само в следните случаи:

1 - при транспортирането стоката е повредена / това трябва да стане още при получаване от транспротната фирма с протокол от тях/л

2 - доставената стока явно не съответства на поръчаната от клиента.

3 - рекламации по гореизброените случаи се извършват до 3 дни от момента на доставката.

4 - в случаите, предвидени в чл.55, ал. 1 от ЗЗП, купувачът може да упражни правото си в 14-дневен срок, да се откаже от поръчаната стока в случай, че бъдат посочени писмено основателни причини за това и се подпише декларация, удостоверяваща, че стоката не е използвана и не е нарушена оригиналната й опаковка. Връщането на стоките по тази точка е за сметка на купувача!
- задължително е придружаването на стоката с вече издадения касов бон

5 - ако цената, която трябва да се плати не съответства на цената, на която е поръчана стоката.

Плета.бг се задължава да възстанови на потребителя пълната покупна стойност на стоките не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор съгласно ЗЗП чл. 55, ал.6.

За да ви бъде възстановена заплатената сума е необходимо върнатата стока да е придружена с оригинал или копие на финансов документ, доказващ че е закупена от Плета.бг.

В случай, че плащането е направено с банкова карта, Възстановяването на суми се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок не по-късно от 30 дни.

Възстановяването на сумата се извършва само по банков път.

Връщането е за Ваша сметка. Този разход не се възстановява.

Не ни изпращайте пратки "с наложен платеж" - нямаме техническа възможност да получим такъв пакет.

Извън изброените случаи, клиентът няма право да откаже получаването и заплащането на поръчаната от него стока и разходите по доставката.

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора- кликни, попълни и принтирай

ДРУГИ УСЛОВИЯ

Потребителите на сайта нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и други подобни, нарушаващи или увреждащи правата или интересите на трети лица.
Личната идентификационна информация, e-mail , заявки и съобщения, изпратени до този сайт се считат за поверителни.

Внимание!

Моля, имайте предвид, че не можете да използвате стоки, които сте получили, преди да решите да се откажете от покупката. Правото на отказ съществува, за да ви позволи да разгледате продукта по същия начин както в магазин, а не за да го използвате безплатно в продължение на 14 дни.

РЕКЛАМА

Информационен Бюлетин - средство за периодично информиране за предлаганите от Статекс ООД стоки, отстъпки и промоции изпращан по електронен път чрез електронна поща, без той да ангажира с покупка или каквото и да е друго действие Клиента. По всяко време Клиентът има възможност да се включи в списъка с желаещи да получават информационен бюлетин. Опцията по отношение на съгласието за получаване на Бюлетин може да бъде променена винаги. Отказа си от получаване на Бюлетин, клиентът може да изрази на електронната поща отбелязана във всеки Бюлетин. Връзките към Web сайтове на трети лица в този Сайт са предоставени единствено за Ваше удобство.

Благодарим ви за посещението на Плета.бг!