Scrol to top
НАЙ-ГОРЕ

Основни Бримки

дата: 05/05/2023

След като разбрахме какво е амигуруми и се сдобихме с всичко необходимо за изработката им идва следващият въпрос - Какво да правим с тях?

След като плетената играчка по същество е съвкупност от бримки, направени с една кука нека да видим кои са те и как да ги изработим.

Това са двата най-основни метода за начало на всеки един проект:
magic ring (магически кръг)  
- тази бримка се използва за начало на сферични / кръгли проекти, които се плетат в кръг или спирала като глава, ръце, крака, ...

правим ушенце/кръгче,  като оставяме свободния край на конеца отгоре, промушваме куката през дупката и го улавяме.
издърпваме уловения конец през ушенцето, захващаме конец с куката и го промушваме през вече създалата се бримка.
  
 Slip knot (начална бримка/въздушен възел) - chain (синджир)
- тази бримка се използва за начало на овални / правоъгълни проекти, които се плетат в продълговата форма като стъпалото на крака, обувки, роклички, други дрешки, ... 
Първата бримка се казва Slip knot, а всяка следваща chain, защо изглежда като верижка. 

правим ушенце/кръгче,  като оставяме свободния край на конеца отгоре, промушваме куката през дупката и го улавяме.
издърпваме уловения конец през ушенцето и внимателно стягаме двата края на конеца, докато се образува началната бримка (подвижния възел) около куката.
след това продължаваме с изплитането на синджирче от въздушни бримки, който е и първия ред на плетката ви.

 


Има безкрайно много различни бримки за оплитане на преждата, с които да продължим работа след като сме направили първия ред, но в играчките обикновено се използват най-базовите.

single crochet (нисък пълнеж)
- тази бримка е най-най основната и по-голямата част от играчката се изработва от нея.

-промушваме куката през следваща бримка, захващаме преждата на куката и я издърпваме през бримката - сега имаме 2 бримки на куката.
- захващаме отново преждата с куката и я издърпваме и през двете бримки едновремено. Получава се една нова бримка на куката.
 
half double crochet (полу пълнеж)
- тази бримка се използва предимно за полата на куклите или яка на пуловерче.

захващаме преждата с куката, промушваме куката през следваща бримка, отново захващаме преждата на куката и я издърпваме през бримката - трябва да имате 3 бримки на куката.
Захващаме преждата с куката и я издърпваме и през трите бримки едновремено. Получава се една нова бримка на куката.

 double crochet (висок пълнеж)
- тази бримка също се използва предимно за полата на куклите или яка на пуловерче.

захващаме преждата с куката, промушваме куката през следваща бримка, отново хващаме преждата с куката и я издърпваме през бримката - трябва да имате 3 бримки на куката.
отново хващаме преждата с куката и я издърпваме само през първите 2 бримки. Остават 2 бримки на куката.
захващаме преждата и я издърпваме и през двете бримки едновременно. Получава се една нова бримка на куката.


 increase (добавка)
- тази бримка означава увеличаване броя на бримките на съответния ред. Трябва да се направят две (или повече) бримки на реда, който работим в момента в една единствена бримка от долния ред. Може да се използва като добавка на нисък пълеж, полу пълнеж, висок пълнеж, ... 

decrease (свивка)
- тази бримка е точно обратното на добавката – целта е да се намали броя на бримките на съответния ред. С куката се захващат две бримки и се правят на една. Може да се използва като свивка на нисък пълеж, полу пълнеж, висок пълнеж, ... 


 
 
slip stitch (залепена бримка)
- тази бримка се използва най-вече за съединяване на два края на плетивото или завършване на реда, ако не се плете в спирала. Тази бримка е възможно най-ниската.

Промушваме куката в бримката, за която ще залепваме последната изплетена бримка намираща се на куката и издърпваме преждата (т.нар. намятане).
Издърпваме преждата на куката и през двете бримки, така че да получите една нова бримка.