Scrol to top
НАЙ-ГОРЕ

GOTS Глобален органик текстилен сертификат

дата: 03/09/2021

Глобален органичен текстилен стандарт
GOTS


Глобалният органичен текстилен стандарт е основния и с най- голямо значение международен стандарт в текстилния бранш. Бива издаван от Международната работна група на GOTS включваща Internationale Verband der Naturtextilwirtschaft (IVN, Германия); Асоциацията за почвите (Soil Association, Великобритания); Асоциацията за органична търговия (САЩ ); Японската асоциация за органичен памук (Япония)
Основната цел е да покаже на  клиента колко органичен е даден продукт, проследяващ процеса от самото му начало на производство (събиране на суровини), екологично и социално отговорното му произвеждане до етикирането, гарантиращ достоверността пред купувача.
Притежава четири критерия за оценяване:
  • Органични влакна- Текстилният продукт, носещ етикета GOTS, трябва да съдържа минимум 70% сертифицирани органични влакна, продукт с етикет клас "органичен" трябва да съдържа минимум 95% сертифицирани органични влакна.
           Органичните влакна са естествени влакна, отглеждани без  използването на синтетични пестициди, инсектициди, или хербициди и ГМО (Генетични модифицирани организми) съгласно принципите на биологичното земеделие. Биологичното селско стопанство е производствен процес, който се грижи за здравето на хората, екосистемите.
  • Екологичен и социален критерии- За да изгради наистина устойчива текстилна промишленост, GOTS оценява преработката и производството на текстил въз основа както на екологичните, така и на социалните критерии. Това означава да се оцени всичко от химическите обработки, които се използват до етичното отношение към работниците. За да стане gots сертифициран, е задължително да се отговори на всички критерии.
  • Всички етапи на производство- Стандартът обхваща преработката, производството, опаковането, етикетирането, търговията и разпространението на всички текстилни изделия, изработени от най-малко 70% сертифицирани органични влакна.

Системата за сертифициране на GOTS започва с първата стъпка за обработка във веригата за доставки на текстил. Обработката на текстил се основава на превръщането на влакно в прежда и прежда в плат. Например, за памук, джинингът е първият етап на преработка, на който семената се отстраняват от памучните топчета. Отглеждането на органични влакна, първоначалното производство, е обхванато от всеки международен или национален стандарт за биологично земеделие, който е одобрен от семейството на стандартите IFOAM.
  • Друго сертифициране- Органичният Текстил се основава на органични влакна, сертифицирането на GOTS обхваща преработката, производството и търговията с органичен текстил. Сертифицирането на производството на влакна е въз основа на признати международни стандарти, които са одобрени в семейството стандарти IFOAM.
Инспекцията на място и сертифицирането на преработвателите, производителите и търговците се извършва от независими акредитирани сертифициращи органи на GOTS На място и представлява основата на системата за мониторинг на GOTS. Той служи за осигуряване на надеждна увереност за целостта на сертифицирания по GOTS текстил.
 

Фирма Газзал е сертифицирана по GOTS