Scrol to top
TOP

FREE DHL EXPRESS shipping in the EU* for orders over 155 euro


Wheat Fields

date: 02/09/2022

Дамска блуза „Житни класове“ – размер S-M


Модел дело на Ана Семерджиева

Необходими материали:

Игли 4 мм, 4.5 мм и 5 мм

Прежда Merino Tweed – 10 кълбенца

Брояч на редове

МаркериПроба на игли 5 мм: 20 бримки х 22 редове в 10 см

 

Гръб:

На игли 4.5 мм се набират 84 бр – фабрично или италианско захващане. Плете се ластик 1х1 - 1 л., 1 оп. – 10 реда

11 ред - Преминаваме на игли 5 мм и разпределяме схемите по следния начин:

1 крайна, добавяме 1 нова бримка като превиваме конеца около иглата, схема 1, схема 2, схема 1, схема 2, схема 3, схема 2, схема 1, схема 2, схема 1, добавяме 1 нова бримка, 1 крайна – общо 86 бр. Плетем право до 15 ти ред.
 


 

15 ред – Наддаваме по 1 бр в двата края, а именно: 1 крайна, нова бримка, плетем реда докато остане 1 бр, наддаваме 1 бр, 1 крайна – 88 бримки

Същото наддаване се прави и в 23ти ред – 90 бримки

33 ред – Плетем 21 бр, наддаваме 1 бр, плетем докато на лявата игла останат 21 бр, наддаваме 1 бр, доплитаме останалите бримки

По същия начин наддаваме в 43ти и 53ти ред - 96 бримки

Плетем право до 81 ред.

81 ред – Наддаваме в двата края по 1 бр – 98 бримки

91 ред - Наддаваме в двата края по 1 бр – 100 бр

101 ред - Наддаваме в двата края по 1 бр – 102 бр

111 ред - Наддаваме в двата края по 1 бр – 104 бр

Оформяне на вратната извивка - 121 ред – 1 крайна, наддаваме 1 бр , плетем 45 бр, закриваме средните 12 бр, плетем 45 бр, наддаваме 1 бр, 1 крайна

Ляво рамо: Със скъсени редове се оформя наклона на рамото:

122 ред – опакова страна – изплитаме

123 ред – закриваме 12 бр, плетем 17 бр и обръщаме плетивото – 18 бр остават неизплетени

124 ред – плетем 17 бр

125 ред – плетем целия ред – изравняващ - 25 бр

126 ред – закриваме всички бримки

Дясно рамо: 122 ред – опакова страна – връзваме нишката и закриваме 12 бр, плетем като в края оставяме 18 бр неизплетени – обръщаме плетивото

123 ред – изплитаме 17-те бр на иглата

124 ред – изравняващ ред – изплитаме всички 25 бримки

125 ред – завършваме
 

Предница:

Плете се идентично както гърба до 113ти ред, където се оформя вратната извивка:

113 ред – плетем 43 бр, закриваме средните 18 бр, изплитаме останалите 43 бр

Дясна страна:

115 ред – закриваме първите 4 бр, изплитаме докрай

117 ред – закриваме първите 2 бр, изплитаме докрай

В 119ти, 121 и 123 ред – закриваме по 1 бр в началото. Не забравяме да наддадем 1 бр в края на 121 ред!

123 ред – закриваме 1 бр, плетем 17 бр и обръщаме плетивото, оставяйки 18 бр неизплетени

124 ред – 17 бр

125 ред – изравняващ – плетем всички 25 бримки

126 ред – закриваме всички бр

Лява страна:

114 ред – връзваме нишката и закриваме 4 бр

116 ред – закриваме 2 бр в началото на реда

118 ред – закриваме 1 бр в началото на реда

120 ред – закриваме 1 бр в началото на реда

121 ред – 1 крайна, наддаваме 1 бр, изплитаме докрай

122 ред – закриваме 1 бр в началото на реда и плетем само 17 бр, обръщаме плетивото – на лявата игла остават 18 бр неизплетени

123 ред – плетем 17 бр

124 ред – изравняващ ред – плетем всички 25 бр

125 ред – закриваме всички бр 

Ръкави:

На игли 4.5 мм набираме фабрично 42 бр и плетем ластик 1х1 – 10 реда

11 ред – Минаваме на игли 5 мм и плетем: 1 крайна, наддаваме 1 бр, 1 оп, схема 1, схема 2, схема 1, схема 2, схема 1, 1 оп, наддаваме 1 бр, 1 крайна – 44 бримки

Наддаваме по 1 бр в двата края в 17ти, 23ти, 29 ред

35 ред – 11 бр, наддаваме 1 бр, 28 бр, наддаваме 1 бр, 11 бр

41 ред – 23 бр, наддаваме 1 бр, 6 бр, наддаваме 1 бр, 23 бр

47 ред – 12 бр, наддаваме 1 бр, 30 бр, наддаваме 1 бр,12 бр

53 ред – 25 бр, наддаваме 1 бр, 6 бр, наддаваме 1 бр, 25 бр

59 ред – 12 бр, наддаваме 1 бр, 34 бр, наддаваме 1 бр, 12 бр

65 ред – 26 бр, наддаваме 1 бр, 8 бр, наддаваме 1 бр, 26 бр

71-ви, 77, 83, 89, 95, 101 редове – наддаваме по 1 бр в двата края – общо 74 бр

Плетем право до 106 ти ред включително

107 ред – закриваме

 

Изпираме на ръка отделните части и поставяме на равна повърхност да изсъхнат. Зашиваме.

 

Вратна обработка:

Кетеловаме - от опаковата и от лицевата страна на два различни обръча 4 мм набираме по 86 бр – 43 бр на предница и 43 на гърба. Плетем по отделно бримките на двата обръча – 3 реда лицево. В 4тия ред обединяваме бримките – една бримка от единия обръч и една от другия обръч изплитаме заедно лицево – целия ред плетем по този начин. Минаваме на игли 4.5 мм и плетем ластик 1х1 – 10 реда. Закриваме фабрично с игла. 

NEW PRODUCTS

see products