Scrol to top
TOP

FREE DHL EXPRESS shipping in the EU* for orders over 155 euro


Bookmark pattern

date: 22/05/2020

Книгоразделител - идеален първи проект на една кука

Материали:

Памучна прежда - на снимките са показани прежди Стенли Лилия, Стенли Еко Любов и Стенли Лен, може да изберете и друга от секцията ни с памучни прежди
Кука 2.5мм

Да започваме:


Изплитаме 6 синджир бримки , които затваряме в пръстен със залепена бримка, а това става като мушнем куката в първото синджирче, наметнем преждата върху куката и изтеглим преждата през първото и последното синджирче. По този начин се оформя централен пръстен или кръг.

1р. Започваме с 3 въздушни синджира (които отговарят на 1 висок пълнеж), 2 високи пълнежа , 3 въздушни синджира и 3 високи пълнежа, които изплитаме в пръстена. Обръщаме плетивото

2р. 3 въздушни синджира, пропускаме 2 бримки и в първото синджирче плетем 3 високи пълнежа, 3 въздушни синджира, пропускаме 2рото синджирче и в третото плетем 3 високи пълнежа, пропускаме 2 бримки и в последната изплитаме 1 висок пълнеж. Обръщаме плетивото.

3р. 3 въздушни синджира, пропускаме 3 бримки и отново в първото синджирче плетем 3 високи пълнежа, 3 въздушни синджира, пропускаме следващото синджирче и в третото плетем 3 високи пълнежа, пропускаме 3 бримки и в последната бримка изплитаме 1 висок пълнеж. Обръщаме плетивото.

4р -17р. работим както 3ти ред ( или правим толкова реда, колкото искаме да е висок книгоразделителя ни)

След като достигнете желаната височина свързвате със залепена бримка. Следва да обкантим цялото плетиво, а това ще направим с нисък пълнеж.
Първо изплитаме 1 въздушен синджир (отговаря на нисък пълнеж) след това във всяка бримка плетем по един нисък пълнеж. Когато стигнем до пръстена плетем общо 6 ниски пълнежа, както е показано на схемата и продължаваме с по един нисък пълнеж във всяка бримка.
След като приключите плетивото може да изгладите, за да придобие по-права форма ( задължително гладим с поставена кърпа върху плетивото)

За по-завършен вид в долния край на разделителя може да направите пискюл или ресни.

 

За пискюл:


На парче от твърд картон с дължината на желания пискюл се навива на гъсто снопче прежда. Под навитата прежда в горния край на картона се прекарва тънко шнурче и се завързва здраво. Изважда се от картона и на 1 см под него се увива на няколко пъти и се завързва с конец от преждата, а долния край се разрязва и сме готови :)


 

NEW PRODUCTS

see products