Scrol to top
TOP

FREE DHL EXPRESS shipping in the EU* for orders over 155 euro

 The world is football and its the best time to crochet in peace. Dont miss our special 24% discount on all cake yarns untill 14.07 with code euro2024  and make this championship unforgettable.


Dress from Stenli Candy Star Drops

date: 06/06/2022Материали: 1 брой Прежда Кенди Стар Дропс  350 гр.  
Кука 4 мм.

Започваме отгоре. 

С кука 4 мм. изплетете основен синджир от 108 бр. и затворете кръга със залепена бримка. 

Кръг 1:  ще плетем нисък пълнеж ( без наметка).
1  синджир за първия нисък пълнеж и още 107 бримки нисък пълнеж. 

Кръг 2:  плетем висок пълнеж (с една наметка ).
Направете общо 5  синджир бримки и в същата бримка изплетете 1 висок пълнеж . 

Във всяка трета бримка плетете един висок пълнеж, две синджир  бримки, един висок пълнеж до края на кръга - общо  36 мотива.

Кръг3: 2 високи пълнежа, 1 синджир бримки, 2 високи пълнежа. 

Кръг 4 и 5  : 2 бримки висок пълнеж ,2 синджир бримка, 2 бримки висок пълнеж. 

Кръг 6 , 7 , 8 и 9 : 2 бримки висок  пълнеж, 2 синджир бримки, 2 бримки висок пълнеж , 1 синджир бримка.

Готови сте с горната част на роклята, която покрива раменете.


Оставяме по 8 мотива за раменете и плетем предна част и  гърба заедно,  като за свобода плетем по 10 синджир бримки от двете страни .

В тези 10 синджир бримки ще плетем 4 мотива (в първа,  четвърта, седма и десета синджир бримка  ще плетем 2 високи пълнежа, 2 синджир бримки, 2 високи пълнежа ).

Общо 28 мотива.


Всеки цвят изплита  по 10 реда.


Последния цвят плетете по следния начин.
Кръг 1 и2 : 3 бримки висок пълнеж 2 синджир бримки, 3 бримки висок пълнеж. 1 синджир  1 висок пълнеж, 1 синджир бримка .


Кръг 3: 4 бримки висок пълнеж, 2 синджир бримки 4 бримки висок пълнеж 1 синджир бримка, 1 висок пълнеж  1 синджир бримка .
Така до края на кръга. 

 Последен кръг: 
1 висок пълнеж , 1 синджир бримка( 5 пъти ) 2 синджир бримки и повтаряте.

NEW PRODUCTS

see products