Scrol to top
НАЙ-ГОРЕ

Шал "Празнични Светлини"

дата: 13/12/2022

ШАЛ ПРАЗНИЧНИ СВЕТЛИНИ

 

Елена Димчевска за Прежди Стенли

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ:

Този шал е допълнението към комплекта Празнични светлини, специално създаден за да подчертае красотата и мекотата новото попълнение в палитрата от прежди на Стенли – прежда Amore с блестяща плетена сърцевина. С него празничното настроение няма да Ви напусне и дори и след като Коледните празници отминат.

Шалът изпълнен в плетка с имитация на плетеници, наподобяващи празнично дърво, обсипано с блестящи светлини. Опаковата страна пък представя един различен, обемен дизайн, напомнящ за преспи сняг.

Моделът е с приблизителен размер 38 см / 150 см, като може лесно да бъде адаптиран както на дължина, така и на ширина. Инструкциите са текстови.

Моделът е със средно ниво на трудност.

 

 

РАЗМЕРИ:

ок. 38 см / 150 см

 

МАТЕРИАЛИ:

Прежда: Стенли Amore, цвят 104 (червено) 150 гр.;

 

Игли:

Обръч или прави игли за плетене в кръг 5.5 мм и

Обръч или прави игли 6.0 мм или размер, необходим за указаното наплитане в 10х10 см.

 

Други: игла, ножици.

 

НАПЛИТАНЕ В 10 Х 10 см:

Наплитане (Обемна плетка): 16.5 бримки x 24 реда

 

СЪКРАЩЕНИЯ И СПЕЦИАЛНИ БРИМКИ:

бр. бримки

л.лицева бр.

оп.опаков бр.
 

Край / Крайни бримки (3 бр.) – плете се еднакво на лицев и опаков ред:

  • Начало на реда – 1 прехвърлена с прежда пред плетивото, 2 л.;

  • Край на реда – плетете указаната плетка, докато останат 3 бримки преди края на реда, 1 л., 1 прехвърлена с прежда пред плетивото, 1 л.

 

ИНСТРУКЦИИ:

С игли размер 5.5 мм наберете 63 бр. Плетете право (плоско), като на следващия ред (опаков) започнете ластична плетка както следва:

Ред 1 ЛП (опако): 3 Крайни бр., 2 л. , *1 оп., 1 л.; повторете бримките между ** още 25 пъти, 1 оп., 2 л., 3 Крайни бр.

Ред 2 ЛП (лице): 3 Крайни бр., 2 оп. , 1 л., *1 оп., 1 л.; повторете бримките между ** още 25 пъти, 2 оп., 3 Крайни бр.

Повтаряйте Ред 1 ЛП и Ред 2 ЛП докато плетивото не достигне 4 см. като завършите с лицев ред. 

Сменете с игли размер 6 мм и продължете с опаковия ред както следва.

Базов ред (опако): 3 Крайни бр., 2 л., *11 оп., 3 л.*, повторете от още 2 пъти бримките между **, 11 оп., 2 л., 3 Крайни бр.. (63 бр. общо)

Продължете с Обемната плетка:

Ред 1 (лице): 3 Крайни бр., 2 оп., *11 л., 3 оп.; повторете още 2 пъти бримките между **, 11 л., 2 оп., 3 Крайни бр.

Ред 2 и всички четни редове до Ред 12 включително (опако): 3 Крайни бр., 2 л., *11 оп., 3 л.* повторете от още 2 пъти бримките между **, 11 оп., 2 л., 3 Крайни бр.

Ред 3 (лице): повторете Ред 1.

Ред 5 (лице): 3 Крайни бр., 2 оп., *1л., 1оп., 7 л., 1оп., 1л., 3 оп. повторете от още 2 пъти бримките между **, 1л., 1оп., 7 л., 1оп., 1л., 2 оп., 3 Крайни бр.

Ред 7 (лице) и Ред 9 (лице): повторете Ред 1.

Ред 11 (лице): 3 Крайни бр., 2 оп., *5 л., с дясната игла подхванете първата опакова бримка 5 реда по-надолу, прехвърлете следващата бримка от текущия ред от лявата на дясната игла, без да изплитате, с дясната игла подхванете втората опакова бримка 5 реда по-надолу, върнете трите бримки на лявата игла и ги изплетете в двойна свивка със средна лицева бримка, 5 л., 3 оп.*, повторете още 2 пъти бримките между **, 5 л., с дясната игла подхванете първата опакова бримка 5 реда по-надолу, прехвърлете следващата бримка от текущия ред от лявата на дясната игла, без да изплитате, с дясната игла подхванете втората опакова бримка 5 реда по-надолу, върнете трите бримки на лявата игла и ги изплетете в двойна свивка със средна лицева бримка, 5 л., 2 оп., 3 Крайни бр.

Повтаряйте Ред 1 до Ред 12 по-горе докато плетивото достигне приблизително 145 см. (или до достигане на желаната дължина). Повторете Ред 1.

За следващия опаков ред сменете с игли 5.5 м. и продължете с 4 см. ластична плетка като повтаряте Ред 1 ЛП и Ред 2 ЛП. Закрийте всички бримки на лицев ред, без да стягате, като лицевите свивате на лице, а опаковите – на опако.


 

Отрежете работния конец. Скрийте всички конци, внимателно изперете на ръка и оставете да изсъхне.