Scrol to top
НАЙ-ГОРЕ

Романтик

дата: 12/09/2023Модел и снимки на Simona CreatesМатериали:

Кука 5 мм

3 кълбета прежда Стенли Romantic
Игла за зашиване на плетиво
Ножица

 

Съкращения:

СБ - синджир бримка/и Б - бримка

ЗБ - залепена бримка НП - нисък пълнеж ВП - висок пълнеж Пр - пространство

Ветрило - (2ВП, 2СБ, 2ВП) в една бримка Р - ред

 

Забележки:

  • 1 СБ в началото на реда не се брои за Б

  • 2 СБ в началото на реда не се броят за Б
     

120 СБ, ЗП в първата Б 

 

Р1: 2 СБ, Ветрило в същата Б, *пропускат се следващите 4 Б, Ветрило в следващата Б* Повтаря се от * до * докато остават 4 Б, пропускат се 4 Б, ЗБ в първия ВП, обръщане

 

Р2: 1 СБ, *НП в пр между 2 Ветрила, 3 СБ, ВП в пр с 2 СБ от ветрилото, 3 СБ* Повтаря се от * до * до края на реда, ЗБ в първия НП, обръщане

 

Р3: ЗБ до следващия ВП, 2 СБ, ветрило в същия и във всеки ВП до края на реда, ЗБ в първия ВП, обръщане

 

Р4: 1 СБ, [ НП в пр между 2 ветрила, 3 СБ, ВП в пр с 2 СБ от ветрилото, 3 СБ, ВП в същото пр, 3 СБ, * НП в пр между 2 ветрила, 3 СБ, ВП в пр с 2 СБ от ветрилото 3 СБ* Повтаря се от * до * още 3 пъти]

Повтаря се от [ до ] до края на реда, ЗБ в първия НП, обръщане

 

Р5: ЗБ до следващия ВП, 2 СБ, ветрило в същия и във всеки ВП до края на реда, ЗБ в първия ВП, обръщане

 

Р6-7: повтарят се Р2-3

 

Р8: 1 СБ, [ НП в пр между 2 ветрила, 3 СБ, ВП в пр с 2 СБ от ветрилото, 3 СБ, ВП в същото пр, 3 СБ, * НП в пр между 2 ветрила, 3 СБ, ВП в пр с 2 СБ от ветрилото, 3 СБ* Повтаря се от * до * още 4 пъти]

Повтаря се от [ до ] до края на реда, ЗБ в първия НП, обръщане Р9-11: повтарят се Р5-7

 

Р12:

Първа стъпка:

1 СБ, НП в същото пр между 2 ветрила, *3 СБ, ВП в пр с 2 СБ от ветрилото, 3 СБ, НП в пр между 2 ветрила*, 5 СБ, , пропускат се следващите 8 ветрила, НП в следващото пр между 2 ветрила*

Повтаря се от * до * още 4 пъти

 

Втора стъпка:

* 3 СБ, ВП в пр с 2 СБ от ветрилото, 3 СБ, НП между 2 ветрила* Повтаря се от * до * още 9 пъти

 

Трета стъпка::

5 СБ, пропускат се следващите 8 ветрила, *НП в следващото пр между 2 ветрила, 3 СБ, ВП в пр с 2 СБ от ветрилото, 3 СБ*

Повтаря се от * до * до края на реда, ЗБ в първия НП, обръщане

 

Р13: ЗБ до следващия ВП, 2 СБ, ветрило в същия и в следващите 4 ВП, ветрило в 3-тата СБ от синджира, ветрило в следващите 10 ВП, ветрило в 3-тата СБ от синджира, ветрило във всеки ВП до края на реда, ЗБ в първия ВП, обръщане

 

Р14: 1 СБ, *НП в пр между 2 Ветрила, 3 СБ, ВП в пр с 2 СБ от ветрилото, 3 СБ* Повтаря се от * до * до края на реда, ЗБ в първия НП, обръщане

 

Р15: ЗБ до следващия ВП, 2 СБ, ветрило в същия и във всеки ВП до края на реда, ЗБ в първия ВП, обръщане

 

Р14-15 се повтарят още 6 пъти. Отрежете и скрийте конеца.

 

 

Ръкави:

Бодете в 3-тата бримка от синджира подмишниците.

 

Р1: 2 СБ, ВП в същото пр, 3 СБ, НП в пр преди следващото ветрило, 3 СБ, * ВП в пр с 2 СБ от ветрилото, 3 СБ, НП в пр между 2 ветрила, 3 СБ*

Повтаря се от * до * до достигане на последното ветрило, ВП в пр с 2 СБ от ветрилото, 3 СБ, НП в пр след последното ветрило, 3 СБ, ЗБ в първия ВП, обръщане

Р2: 2 СБ, ветрило в същия и във всеки ВП до края на реда, ЗБ в първия ВП, обръщане Р3: 1 СБ, *НП в пр между 2 ветрила, 3 СБ, ВП в пр с 2 СБ от ветрилото, 3 СБ*

Повтаря се от * до * до края на реда, ЗБ в първия НП, обръщане

 

Р4: ЗБ до следващия ВП, 2 СБ, ветрило в същия и всеки ВП до края на реда, ЗБ в първия ВП, обръщане

 

Повтарят се Р3-4 още 7 пъти.

 

Р19: 1 СБ, [ НП в пр между 2 ветрила, 3 СБ, ВП в пр с 2 СБ, 3 СБ, ВП в пр с 2 СБ, 3 СБ,

*НП в пр между 2 ветрила, 3 СБ, ВП в пр с 2 СБ, 3 СБ*] Повтаря се от * до * още веднъж

Повтаря се от [ до ] още 2 пъти ЗБ в първия НП, обръщане

 

Р20: ЗБ до следващия ВП, 2 СБ, ветрило в същия и във всеки ВП до края на реда, ЗБ в първия ВП, обръщане

 

Повтарят се Р3-4 още два пъти

 

Р25: 1 СБ, [ НП в пр между 2 ветрила, 3 СБ, ВП в пр с 2 СБ, 3 СБ, ВП в пр с 2 СБ, 3 СБ,

 

*НП в пр между 2 ветрила, 3 СБ, ВП в пр с 2 СБ, 3 СБ*] Повтаря се от * до * още 2 пъти

Повтаря се от [ до ] още 3 пъти ЗБ в първия НП, обръщане

 

R26: ЗБ до следващия ВП, 2 СБ, ветрило в същия и във всеки ВП до края на реда, ЗБ в първия ВП, обръщане

Р27-28: повторени на Р3-4 Отрежете и скрийте конеца.

Повторят се същите стъпки за другия ръкав.

 

Бие:

Бодете в което и да е пр с 4 СБ

Р1: 1 СБ, 3 НП в същото и във всяко пр с 4 СБ до края на реда, ЗБ в първия НП Р2: 1 СБ, НП в същия и във всеки следващ НП до края на реда, ЗБ в първия НП Р3: повтаря се Р2

Отрежете и скрийте конеца.