Scrol to top
НАЙ-ГОРЕ
Пижо, Пенда и другите мартеници

Пижо, Пенда и другите мартеници

дата: 19/01/2021

ПИЖО, ПЕНДА И ДРУГИТЕ МАРТЕНИЦИ

ПЪРВОМАРТЕНСКИ ОБРЕД


Някога всяка къща си имала мартеница, която си пазела. Тя била голяма и вълнена. Към нея хората привързвали подкови, мъниста и др. Това били т.нар. родови мартеници. Когато детето стане голямо и тръгне да създава свое семейство, родителите носят старата мартеница и една нова в новия дом, като ги връзват една за друга. Така те остават през цялата първа година, за да се предаде паметта, обичта и силата на рода. На следващата година мартениците остават заедно и се окачват вкъщи. Като види щъркел – младото семейство окачва старата мартеница на плодно дърво, за да даде плод обичта им. А новата остава при тях, за да се грижат за нея и да я предадат на децата си. Старата родова мартеница се „откупува“ от младите с нова, която те връзват в дома на родителите, за да им донесе нова сила в старините им. И това е един от най-дългопаметните български обреди.
Да се замислим – ако имаме стара мартеница, не е ли време да сменим къщата. А ако времето не е дошло – с много любов да се погрижим да доживеем този ден.

А ето как да си направим „нови“ мартеници:

ТЕХНИКА ЗА ПЛЕТЕНЕ НА ГРИВНА НА ПРЪСТИ

Вземете бяла и червена прежда – 3 конеца от червената и два от бялата с дължина 1 метър и ги подредете последователно. Сгънете конците на две, закрепете ги от страната на двата им края да не мърдат, а бримките оставете надолу. Захванете първите 3 конеца на показалеца, средния и безименния пръст на лявата ръка. Другите два захванете с пръстите на дясната ръка – показалец и среден. Мушнете свободния безименен пръст на дясната ръка в бримката на безименния пръст на лявата ръка, после в следващата - на средния ляв пръст и след това отгоре прихванете конеца на бримката на левия показалец и я промушете отвътре през другите две. Изтеглете бримките нагоре за да е по-плътно плетенето. За да се върнете в изходното положение, изместете бримките на лявата ръка малко вляво - от средния пръст на показалеца и от безименния на средния. Сега свободния ляв безименен пръст вденете в бримката на десния безименен пръст. После в следващата, хванете отгоре последната като предишния път и я прекарайте през другите две. Преместете бримките на дясната ръка от средния на показалеца и от безименния на средния. Така до края. Дължината да е равна на обиколката на китката плюс 10-15 см. Завържете обикновени възелчета на двата края на гривната и отрежете излишните конци.

ПАК ГРИВНА, НО ПЛЕТЕНА НА ЕДНА КУКА


Необходим е 80 см. шнур, прежда нито дебела, нито тънка - два червени и два бели конеца. От едната страна оставете дължина, след която завържете четирите конеца. Разделете конците на бели и червени. Кука 3.5 мм. Хванете червения шнур където е възела с палеца и показалеца. Шнурът сложете да лежи на показалеца и безименния, а отгоре е средния пръст. С куката вземете червения напред, вкарайте и белия и го издърпайте през червения. След това прекарайте още веднъж бяла бримка. Вземете отдолу червения конец и го промушете през белия два пъти. Вземете белия отдолу и направете отново две бримки. Вземете отдолу червения конец и направете две бримки. Отново с белия – две бримки. И така правите до края, като червените бримки трябва да са 8, като се брои от втората. Като стигнете до последното червено, извадете една бяла бримка. След това едновременно вземете белите и червените конци и ги прекарайте през бялата бримка. Мартеницата е готова.

Готови сте за идването на Баба Марта!