Scrol to top
НАЙ-ГОРЕ

Шал по мотиви на Johanna Lindahl Lost in time» / «Изгубена във времето»

дата: 07/11/2019

Шал по мотиви на Johanna Lindahl Lost in time с 1 брой прежда Стенли ПанакотаВ този модел се използват следните бримки:

С – синджир
ЗБ – залепена бримка
НП – нисък пълнеж
ВП1Н – висок пълнеж с една наметка
Попкорн – 4 ВП1Н (количество ВП1Н може да е различно) в един синджир, залепена бримка в първия ВП1Н
Пико – 1НП + (1С +nС + 1НП в первия НП)
РОГ – (1ВП1Н + 2С + 1ВП1Н) в една бримка (или арка) от предишния ред
ЗВП1Н – заден релефен висок пълнеж с 1 наметка
ПВП1Н – преден релефен висок пълнеж с 1 наметка

Прежда  Стенли Панакота

Начало на работа: 4С, свържете последния с първия със залепена бримка.
1 ред: Изплетете в кръг:
Ребро – 3С, 4 ВП1Н
Арка – 2С
Ребро - 5ВП1Н

(на реброто 5 ВП1Н)

2 ред:
Ребро – (3С + 2ВП1Н) в първия ВП1Н на предишния ред, по 1ВП1Н във всеки ВП1Н на предишния ред.
Арка – (2ВП1Н + 2С + 2ВП1Н)
Ребро - *1ВП1Н във всеки ВП1Н на предишния ред: изплетете до последен ВП1Н, в последен ВП1Н на предишния
ред 3ВП1Н.

(на реброто 9 ВП1Н)

3 ред:
Ребро – (3С + 2ВП1Н) в първия ВП1Н на предишния ред, по 1ВП1Н във всеки ВП1Н на предишния ред.
Арка - (2ВП1Н + 2С + 2ВП1Н)
Ребро - *1ВП1Н във всеки ВП1Н на предишния ред: изплетете от * до последен ВП1Н, в последен ВП1Н на
предишния ред 3ВП1Н.

(на реброто 13 ВП1Н)


4 ред:
Ребро – (4С + ВП1Н) в първия ВП1Н на предишния ред, *1 С, пропуснете 1 ВП1Н на предишния ред, 1 ВП1Н,
изплетете от *до края на реброто.
Арка – (1С + РОГ)
Ребро – (1С * 1ВП1Н) в първия ВП1Н на предишния ред, *1 С, пропуснете 1 ВП1Н на предишния ред, 1 ВП1Н,
изплетете от * до края на реброто, без да изплитате последни два ВП1Н. Завършете реда – 1С (1ВП1Н + 1С +
1ВП1Н) в последен ВП1Н на предишния ред.

(на реброто 9 ВП1Н)

5 ред
Ребро – (1С + 1НП) в първия ВП1Н на предишния ред *1С, 1НП в синджир на предишния ред; изплетете от* до
края на реброто.
Арка – (1С, 1НП + 2С + 1НП)
Ребро - 1С, 1НП в синджир на предишния ред; изплетете от* до последен синджир на предишния ред. Завършите
реда – (1С + 1НП) в последен ВП1Н на предишния ред.

(на реброто 10НП)

6 ред:
Ребро – (3С + 1ВП1Н) в първия НП на предишния ред *1С, 1ВП1Н в синджир на предишния ред, проплетете от* до
края на реброто.
Арка – (1С + 2ВП1Н + 2С + 2ВП1Н)
Ребро - *1С, 1ВП1Н в синджир на предишния ред, проплетете от * до последен синджир на предишния ред.
Завършете реда – (1С + 2ВП1Н) в последен НП на предишния ред.

(на реброто 13 ВП1Н)

7 ред:
Ребро – (1С + 2НП) в първия ВП1Н на предишния ред *1С, 1НП в синджир
на предишния ред; изплетете от* до последния синджир, завършете
 реброто – 1С, 1НПв последен ВП1Н на реброто.
Арка – (1С, 1НП + 2С + 1НП)
Ребро - 1С, 1НП в синджир на предишния ред; изплетете от* до последния
синджир на предишния ред. Завършите реда – (1С + 2НП) в последен
ВП1Н на предишния ред.

(на реброто 14НП)

8 ред:
Ребро – (4С + ВП1Н) в първия НП на предишния ред, *1 С, 1ВП1Н в синджир на предишния ред, проплетете от *
до последен синджир на реброто. Завършете реброто – 1С, 1ВП1Н в последен НП на реброто.
Арка – (1С + РОГ)
Ребро – 1ВП1Н в първия НП на реброто от предишния ред * 1С, 1ВП1Н в синджира на предишния ред, проплетете
от * до последния синджир на предишния ред. Завършете реда – 1С, (1ВП1Н + 1С + 1ВП1Н) в последния НП на
предишния ред.

(на реброто 15 ВП1Н)

9 ред:
Ребро – (1С + 1НП) в първия ВП1Н на предишния ред *1С, 1НП в синджира на предишния ред; изплетете от* до
края на реброто.
Арка – (1С, 1НП + 2С + 1НП)
Ребро - 1С, 1НП в синджир на предишния ред; изплетете от* до последния  синджир на предишния ред.
Завършете реда – (1С + 1НП) в последния ВП1Н на предишния ред.

(на реброто 16НП)

10 ред:
Ребро – (4С + 1ВП1Н) в първия НП на предишния ред. 1С, ПОПКОРН в НП на предишния ред. * 1С, 1ВП1Н в НП на
предишния ред, 1С, ПОПКОРН в НП на предишния ред, проплетете от * до края на реброто.
Арка – (1С + РОГ)
Ребро – 1С, ПОПКОРНв първия НП на реброто от предишния ред, * 1С, 1ВП1Н в НП на предишния ред, 1С,
ПОПКОРН в НП на предишния ред, проплетете от *до края на реда освен последният НП. Завършете реда – 1С,
(1ВП1Н + 1С + 1ВП1Н) в последния НП на предишния ред.

(на реброто 10 ВП1Н, 8ПОПКОРН)

11 ред:

Ребро – 4С, *РОГ в ВП1Н на предишния ред; проплетете от * до края на реброто.
Арка – РОГ
Ребро - *РОГ във всеки ВП1Н на предишния ред, проплетете до края на реда, освен последният ВП1Н. Завършете
реда – 1С, 1ВП1Н в последния ВП1Н на предишния ред.

(на реброто 2ВП1Н, 9 РОГ)

12 ред:
Ребро – (3 С + 1 ВП1Н) в първия ВП1Н на предишния ред. 8 ВП1Н в РОГ. * пропуснете РОГ, 8 ВП1Нв следващия
РОГ, проплетете от * до края на реброто.
Арка – РОГ
Ребро - *8 ВП1Н в РОГ, пропуснете РОГ, проплетете от* до края на реда. Завършете ред – 2ВП1Н в последния
ВП1Н на предишния ред.
 
(на реброто – 43 ВП1Н)


13 ред:
Ребро – (3С + 2ВП1Н) в първия ВП1Н на предишния ред. *ПВП1Н в ВП1Н,
 проплетете от * до края на реброто, освен последния ВП1Н.

Арка – (3ВП1Н + 2С + 3ВП1Н)
Ребро – пропуснете първия ВП1Н. *ПВП1Н в ВП1Н, проплетете от * до
края на реброто, освен последния ВП1Н. завършете реда – 3ВП1Н в
последния ВП1Н.

(На реброто 47 ВП1Н и ПВП1Н общо)


14 ред:
Ребро – (3С + 2ВП1Н) в първия ВП1Н на предишния ред. По един ЗВП1Н в следващите три ВП1Н. *ПОПКОРН през
реда (като на снимка), пропуснете ВП1Н на предишния ред, по един ЗВП1Н в следващите седем ВП1Н,
проплетете * до последните два ВП1Н. Завършете реброто – ПОПКОРН през реда, пропуснете ВП1Н, по един
ЗВП1Н в следващите два ВП1Н.
Арка – (2ВП1Н + 2С + 2ВП1Н)
Ребро – ЗВП1Н в следващите два ВП1Н, пропуснете ВП1Н, ПОПКОРН през реда, *ЗВП1Н в седеем ВП1Н,
пропуснете ВП1Н, ПОПКОРН през реда; проплетете от* до последните четъре ВП1Н.
Завършете ред – ПОПКОРН през реда, ЗВП1Н в следващите три ВП1Н, три ВП1Н в последен ВП1Н.

(на реброто 6 ПОПКОРН и 45 ВП1Н и ЗВП1Н общо)


15 ред:
Ребро – (4С + 1ВП1Н) в първия ВП1Н на предишния ред. *1С, пропуснете ВП1Н, ПВП1Н; проплетете от *два пъти.
1С, ВП1Н в ПОПКОРН на предишния ред. (**1С, пропуснете ВП1Н, ПВП1Н; проплетете от** три пъти. 1С, ВП1Н в
ПОПКОРН на предишния ред); проплетете () до последния ПОПКОРН на реброто. *** 1С, пропуснете ВП1Н,
ПВП1Н, проплетете от*** два пъти.
Арка – (1С + РОГ)
Ребро – (1С + ПВП1Н) в първия ВП1Н на реброто, 1С, пропуснете ВП1Н, ПВП1Н, 1С,
ВП1Н в ПОПКОРН. *1С, пропуснете ВП1Н, ПВП1Н; проплетете от * три пъти. ** 1С, ВП1Н в ПОПКОРН на
предишния ред, проплетете от ** до последния ПОПКОРН. *** 1С, пропуснете ВП1Н, ПВП1Н ; проплетете от ***
два пъти. Завършете ред – 1С, (1ВП1Н + 1С + 1ВП1Н)

На реброто 28 ВП1Н и АВП1Н общо)

16 ред:
Ребро – (1С + 1НП) в първия ВП1Н на предишния ред *1С, 1НП в синджира на предишния ред; изплетете от* до
края на реброто.
Арка – (1С, 1НП + 2С + 1НП)
Ребро - 1С, 1НП в синджир на предишния ред; изплетете от* до последния  синджир на предишния ред.
Завършете реда – (1С + 1НП) в последния ВП1Н на предишния ред.

(на реброто 29 НП)

17 ред:
Ребро – (3С + 1ВП1Н) в първия НП на предишния ред *1С, 1ВП1Н в синджир на предишния ред, проплетете от* до
края на реброто.
Арка – (1С + 2ВП1Н + 2С + 2ВП1Н)
Ребро - *1С, 1ВП1Н в синджир на предишния ред, проплетете от * до последен синджир на предишния ред.
Завършете реда – (1С + 2ВП1Н) в последен НП на предишния ред.

(на реброто 29 ВП1Н)

18 ред:
Ребро – (1С + 2НП) в първия ВП1Н на предишния ред *1С, 1НП в синджир на предишния ред; изплетете от* до
последния синджир, завършете реброто – 1С, 1НПв последен ВП1Н на реброто.
Арка – (1С, 1НП + 2С + 1НП)
Ребро - 1С, 1НП в синджир на предишния ред; изплетете от* до последния синджир на предишния ред.
Завършите реда – (1С + 2НП) в последен ВП1Н на предишния ред.

(на реброто 33НП)

19 ред:
Ребро – (4С + ВП1Н) в първия НП на предишния ред, *1 С, 1ВП1Н в синджир на предишния ред, проплетете от *
до последен синджир на реброто. Завършете реброто – 1С, 1ВП1Н в последен НП на реброто.
Арка – (1С + РОГ)
Ребро – 1ВП1Н в първия НП на реброто от предишния ред * 1С, 1ВП1Н в синджира на предишния ред, проплетете
от * до последния синджир на предишния ред. Завършете реда – 1С, (1ВП1Н + 1С + 1ВП1Н) в последния НП на
предишния ред.

(на реброто 34 ВП1Н)

20 ред:
Ребро – (1С + 1НП) в първия ВП1Н на предишния ред *1С, 1НП в синджира на предишния ред; изплетете от* до
края на реброто.
Арка – (1С, 1НП + 2С + 1НП)
Ребро - 1С, 1НП в синджир на предишния ред; изплетете от* до последния  синджир на предишния ред.
Завършете реда – (1С + 1НП) в последния ВП1Н на предишния ред.

(на реброто 35 НП)

21 ред:
Ребро – (1С + 1НП) в първия ВП1Н на предишния ред *1С, 1НП в синджира на предишния ред; изплетете от* до
края на реброто.
Арка – (1С, 1НП + 2С + 1НП)
Ребро - 1С, 1НП в синджир на предишния ред; изплетете от* до последния  синджир на предишния ред.
Завършете реда – (1С + 1НП) в последния ВП1Н на предишния ред.

(на реброто 36 НП)


22 ред:
Ребро – (4С + 1ВП1Н) в първия НП на предишния ред. 1С, ПОПКОРН в НП на предишния ред. * 1С, 1ВП1Н в НП на
предишния ред, 1С, ПОПКОРН в НП на предишния ред, проплетете от * до края на реброто.
Арка – (1С + РОГ)
Ребро – 1С, ПОПКОРНв първия НП на реброто от предишния ред, * 1С, 1ВП1Н в НП на предишния ред, 1С,
ПОПКОРН в НП на предишния ред, проплетете от *до края на реда освен последният НП. Завършете реда – 1С,
(1ВП1Н + 1С + 1ВП1Н) в последния НП на предишния ред.

(на реброто 20 ВП1Н, 18ПОПКОРН)

23 ред:

Ребро – 4С, *РОГ в ВП1Н на предишния ред; проплетете от * до края на реброто.
Арка – РОГ
Ребро - *РОГ във всеки ВП1Н на предишния ред, проплетете до края на реда, освен последният ВП1Н. Завършете
реда – 1С, 1ВП1Н в последния ВП1Н на предишния ред.

(на реброто 19 РОГ)

24 ред:
Ребро – (3 С + 1 ВП1Н) в първия ВП1Н на предишния ред. 8 ВП1Н в РОГ. * пропуснете РОГ, 8 ВП1Нв следващия
РОГ, проплетете от * до края на реброто.
Арка – РОГ
Ребро - *8 ВП1Н в РОГ, пропуснете РОГ, проплетете от* до края на реда. Завършете ред – 2ВП1Н в последния
ВП1Н на предишния ред.
 
(на реброто – 10*8 ВП1Н)

25 ред:
Ребро – (3С + 2ВП1Н) в първия ВП1Н на предишния ред. *ПВП1Н в ВП1Н, проплетете от * до края на реброто,
освен последния ВП1Н.
Арка – (3ВП1Н + 2С + 3ВП1Н)
Ребро – пропуснете първия ВП1Н. *ПВП1Н в ВП1Н, проплетете от * до края на реброто, освен последния ВП1Н.
завършете реда – 3ВП1Н впоследния ВП1Н.

(На реброто 87 ВП1Н и ПВП1Н общо)

26 ред:
Ребро – (3С + 2ВП1Н) в първия ВП1Н на предишния ред. По един ЗВП1Н в следващите три ВП1Н. *ПОПКОРН през
реда (като на снимка), пропуснете ВП1Н на предишния ред, по един ЗВП1Н в следващите седем ВП1Н,
проплетете * до последните два ВП1Н. Завършете реброто – ПОПКОРН през реда, пропуснете ВП1Н, по един
ЗВП1Н в следващите два ВП1Н.
Арка – (2ВП1Н + 2С + 2ВП1Н)
Ребро – ЗВП1Н в следващите два ВП1Н, пропуснете ВП1Н, ПОПКОРН през реда, *ЗВП1Н в седеем ВП1Н,
пропуснете ВП1Н, ПОПКОРН през реда; проплетете от* до последните четъре ВП1Н.
Завършете ред – ПОПКОРН през реда, ЗВП1Н в следващите три ВП1Н, три ВП1Н в последен ВП1Н.

(на реброто 11 ПОПКОРН и 80 ВП1Н и ЗВП1Н общо)

Повторете от 15 до 26 ред за да стигнете необходимия размер.

Като стигнете необходимата дължина на шала, можете да оплетете крайчето на изделието за да изглежда
завършено и красиво.
Първие ред на края:
Ребро – (4С + 1ВП1Н) в първия ВП1Н на предишния ред. *5С. РОГ в ПОПКОРН, проплетете от * до последния
ПОПКОРН.
Арка – 5С + РОГ
Ребро – *5С, РОГ в ПОПКОРН, проплетете от * до последния ПОПКОРН. Завършете ред – 5С, (1ВП1Н + 1С + 1ВП1Н)
в последния ВП1Н на предишния ред.

2 ред:

Ребро – 3С, 1ВП1Н в първия ВП1Н. 4ВП1Н в синджира на предишния ред. *8ВП1Н в РОГ, до края на реброто
Арка – (5ВП1Н + 2С + 5ВП1Н)
Ребро - *8ВП1Н в РОГ, до края на реброто. Завършете ред – 4ВП1Н в синджира на предишния ред, 2ВП1Н в
последен ВП1Н на предишния ред.

3 ред:

Ребро – 6С + 1НП в първия ВП1Н на предишния ред. 1 ЗБ за задната полубримка на 4-те ВП1Н (виж снимката). *
Пропуснете 1 ВП1Н, 1 НП + ПИКО с 2С + 1 НП (виж снимката) 1ВП1Н, 1 ЗБ в следващите 6 ВП1Н, проплетете до
края на реброто, освен последния ВП1Н.
Арка – пропуснете ВП1Н, по 1 ЗБ за задната полубримка на 4-те ВП1Н, синджирите и следващите 4 ВП1Н.
Ребро – пропуснете ВП1Н, 1 НП + ПИКО с 2С + 1НП в първите 5 ВП1Н. Пропуснете  ВП1Н, 1ЗБ в следващите 6 ВП1Н.
*пропуснете 1 ВП1Н, 1 НП + ПИКО с 2С + 1 НП, пропуснете ВП1Н, 1 ЗБ в следващите 6 ВП1Н, проплетете от* до
края на реброто.
Завършете ред – пропуснете ВП1Н, 1 ЗБ за задната полубримка на 4-те ВП1Н, 1 НП + 5С + 1НП в последния ВП1Н
на предишния ред.

За красота направете и пискюлчета! Приятно плетене!!!

Схеми и елементи:

” - синджир

; - залепена бримка
L - залепена бримка за задната полубримка
x - нисък пълнеж
2 - висок пълнеж с една наметка
P - пико
8 - преден висок пълнеж с една наметка
* - заден висок пълнеж с една наметка
g - ПОПКОРН