Scrol to top
НАЙ-ГОРЕ

 Светът е футбол и е най-доброто време да плетете на спокойствие. До 14 юли, се възползвайте от специалната отстъпка от 24% на всички наши кейкове с код euro2024  и направете това футболно първенство незабравимо.


Шапка "Коледни Снежинки"

дата: 22/12/2021

ШАПКА КОЛЕДНИ СНЕЖИНКИ

 

Елена Димчевска за Прежди Стенли

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ:

Тази празнична шапка тип боне представя плетка тип мозайка, наподобяваща снежинки. Техниката включва смяна на преждата на всеки два реда, като цветовия ефект се получава чрез прехвърляне на бримки от предходните редове.

В красивите коледни цветове на прежда Стенли Мерино Голд, тази шапка е чудесен подарък за всички – мъж, жена или деца.

Налични са два размера – детски/дамски или мъжки/за възрастни (даден в скоби). Хубаво е плетивото да бъде изпрано и опънато, за да се откроят по-добре шарките. Инструкциите са текстови.

Тази шапка може да бъде допълнена в комплект със кръгъл шал Коледни снежинки.

Моделът е със средно ниво на трудност.

 

РАЗМЕРИ:

детска / дамскаобиколка на главата 55-57 cm

възрастен / мъжкаобиколка на главата 58-61 cm

 

МАТЕРИАЛИ:

Прежда (за двата размера):

Цвят A: Стенли Мерино Голд, цвят 701 (тъмно зелено) 50 гр.;

Цвят B: Стенли Мерино Голд, цвят 387 (бордо) 50 гр.

 

Игли:

Обръч или прави игли за плетене в кръг 5 мм и

Обръч или прави игли за плетене в кръг 6 мм или размер, необходим за указаното наплитане в 10х10 см.

 

 

Други:

1 маркер, игла, ножици.

 

НАПЛИТАНЕ В 10 Х 10 см:

Наплитане (лицева плетка): 18 бримки x 25 реда

 

СЪКРАЩЕНИЯ И СПЕЦИАЛНИ БРИМКИ:

бр. бримки

л.лицева бр.

оп.опаков бр.

 

ПЛЕТКА СНЕЖИНКИ А (4 бр / 8 реда)

Ред 1 (цвят A): с цвят A (1 л., наметка, 1 л.) в първата бримка (по този начин изплитате 3 бримки от една), 3 л. (6 бр.);

Ред 2 (цвят B): сменете конеца с цвят B, 3 прехвърлени, 3 л. (6 бр.);

Ред 3 (цвят B): 2 л. заедно с наклон надясно, 1 прехвърлена, 2 л. заедно с наклон наляво, 1 л. (4 бр.);

NB: В началото на ред изплетете заедно с наклон надясно първата бримка от текущия ред и последната бримка от предходния ред. Маркерът за начало на реда трябва да бъде преместен преди новоизплетената бримка. Продължете според инструкциите по-горе до края на реда.

Ред 4 (цвят A): сменете конеца с цвят A, 3 л., 1 прехвърлена (4 бр.);

Ред 5 (цвят A): 3 л., (1 л., наметка, 1 л.) в следващата бримка (по този начин изплитате 3 бримки от една) (6 бр.);

Ред 6 (цвят B): сменете конеца с цвят B, 3 л., 3 прехвърлени (6 бр.);

Ред 7 (цвят B): 1 л., 2 л. с наклон надясно, 1 прехвърлена, 2 л. с наклон наляво (4 бр.);

NB: В началото на реда изплетете една лицева бримка преди да започнете първото повторение на плетката. Продължете реда според инструкциите по-горе. Последната бримка от реда следва да изплетете заедно с първата бримка от следващия ред с наклон наляво. Маркерът за начало на реда следва да бъде преместен след новоизплетената бримка.

Ред 8 (цвят A): сменете конеца с цвят A, 1 прехвърлена, 3 л. (4 бр.)

ИНСТРУКЦИИ:

С обръч (или прави игли за плетене в кръг) размер 5 мм и конец цвят А наберете 88 (96) бр. Свържете в кръг, като поставите маркер за отбелязване на началото на реда и плетете ластична плетка както следва: *1 л., 1 оп.*, повтаряйте бримките между ** до края на реда. Плетете ластична плетка до достигане на около 3 (4) cm височина на плетивото.

Сменете с обръч (или прави игли за плетене в кръг) размер 6 мм и повторете първи ред от Плетката Снежинки А общо 22 (24) пъти до края на реда. Продължете според инструкциите за плетката докато общата височина на плетивото не достигне около 17 (19) cm, като последният завършен ред следва да бъде Ред 4 от Плетка Снежинки А.

Следва оформянето на свивката:

Ред 1 (цвят A): *двойна свивка със средна лицева бримка, (1 л., наметка, 1 лицева) в следващата бримка, двойна свивка със средна лицева бримка, 1 л.* повтаряйте бримките между ** до края на реда;

Ред 2 (Цвят B): сменете конеца с цвят B, *1 л., 3 прехвърлени, 2 л.* повтаряйте бримките между ** до края на реда;

Ред 3(Цвят B): 2 л. заедно с наклон надясно, 1 прехвърлена, 2 л. заедно с наклон наляво, 1 л., повтаряйте бримките между ** до края на реда;

Ред 4(Цвят A): change to цвят A, *двойна свивка със средна лицева бримка, 1 л.* повтаряйте бримките между ** до края на реда;


 

Общия размер на плетивото е около 22 (24) cm. Имате 22 (24) бримки. На следващия ред ги изплетете две по две лицеви заедно с наклон надясно. Отрежете работния конец, промушете го през всички бримки и стегнете здраво. Скрийте го от опаковата страна.


 

Изперете и опънете плетивото, за да се откроят добре шарките.


Шапката се комбинира прекрасно със кръгъл шал "Коледни Снежинки"