Scrol to top
НАЙ-ГОРЕ

Модел на рокля на една кука от Стенли Лукс и Коприна Класик

дата: 12/06/2024

Материали: 

Забележки:

 • 1 СБ в края на реда не се брои за бод 

 • 3 СБ в началото на реда не се броят за бод 

 • Ако предпочитате по-къса или по-дълга горна част, започнете със съответно по-къс или по-дълъг синджир. Първоначалният брой на синджир бримките трябва да е нечетно число.

 • За да направите роклята по-тясна/ по-широка, направете съответно по-малко или повече повторения на Р2. Уверете се, че повторенията на Р2 преди V-образното деколте съответстват на повторенията след него

 • Ако ще правите по-дълга пола, използвайте 5 мм кука за горната част (и 4 мм за бордюра на горната част), за да се избегне разтегляне на горната част вследствие на натежаване на полата.

 • Посоченият разход на прежда се отнася за размер М - ако правите друг размер или промените дължината, разходът ще е различен.

 • Когато работите по вертикала на проекта, имайте предвид, че 1 ВП = 2 Б, а 1 НП= 1 Б.

 • Описанието може лесно да се нагласи според различните размери. 

 • Талия на примерната рокля: 31” (~80 cm)

 

Съкращения:

 • СБ -  синджир бримка

 • Б - бримка

 • НП - нисък пълнеж 

 • ВП -  висок пълнеж (с една наметка)

 • ** - повторение на посочените бримки

 • ДВП - двоен висок пълнеж ( с две наметки)

 • ДВП пред стълбчето - двоен висок пълнеж ( с две наметки) изплетен пред стълбчето на бримката от предния ред.

 • Р - ред

 • ЗБ - залепена бримка


 

Горна част

Започва се с 6 мм кука:

37 СБ

Р1: НП във втората СБ от куката, ВП, *НП, ВП* до края на реда, 1 СБ, обръщане (36 Б)

Р2-27: *НП, ВП* до края на реда, 1 СБ, обръщане

Р28: плетат се 3 НП заедно (стесняване), ВП, *НП, ВП* до края на реда, 1 СБ, обръщане

Р29: *НП, ВП* докато останат 4 Б, НП в следващат Б, 1 СБ, обръщане, (последните три Б се пропускат)

Повторете Р28-29 още два пъти 

Р34: 7 СБ ( трябва да имате 8 СБ общо, включително и 1 СБ от края на предишния ред), ВП в 3-тата СБ, *НП, ВП* до края на реда, 1 СБ, обръщане

Р35: *НП, ВП* до края на реда, 8 СБ, обръщане 

Р36: ВП в 3-тата СБ, *НП, ВП* до края на реда, 1 СБ, обръщане 

Р37: *НП, ВП* до края на реда, 4 СБ, обръщане 

Р38: НП във 2-рата СБ, ВП, *НП, ВП* до края на реда, 1 СБ, обръщане

Р39-65 : *НП, ВП* до края на реда, 1 СБ, обръщане

 

Бордюрът се прави с 5 мм кука, а ако сте направили горната част със 5 мм, направете го с 4 мм. 

В края на последния ред не правете 1 СБ и не обръщайте.

 

Първи ред бордюр: Завъртете потника на 90 градуса ( ще работите по вертикалната част на проекта), 1 СБ, НП в същата и в следващите 2 Б , * 2 СБ, пропускат се 2 Б, НП в следващите 3 Б*, повторете от *  до *  докато останат 3 Б, 2 СБ, пропускат се 2 Б, НП в последната Б, 2 СБ, отново завъртете проекта си на 90 градуса, НП в същата Б, в която направихте последния НП, НП във всяка една Б по хоризонталната страна докато стигнете ръба на деколтето, 2 СБ, отново завъртете (сега ще работите по първата страна на V, НП в същата и във всяка Б по тази страна докато имате една свободна Б преди върха на деколтето, изплетете 2 НП заедно - от двете страни на V-образното деколте, като пропуснете върха, НП във всяка Б по другата линия на V-образното деколте, като стигнете до ръба, направете 2 СБ и завъртете проекта си тъй че да работите по другата горна хоризонтална страна на потника, НП в същата и във всяка Б по остатъка от горната хоризонтална част, 2 СБ, завъртете на 90 градуса, НП в същата и във всяка Б по вертикалната страна, 2 СБ, завъртете на 90 градуса, НП в същата и във всяка Б по долната хоризонтална част, ЗБ в първия НП, обръщане 

 

Втори ред бордюр:

1 СБ, НП във всеки НП от долния ред, (НП, 1 СБ, НП) във всяко пространство с 2 СБ (всеки ъгъл), 2 НП във всеки илик, ЗБ в първия НП 

 

 

Презрамки: 

(работи се с по-малката кука).

Бодете в левия ъгъл на V-образното деколте, направете 5 НП, 1 СБ и обърнете. Повторете, докато достигнете желаната дължина и зашийте за задната страна на роклята. Повторете за дясната презрамка. Имайте предвид, че първият ред се започва на опаковата страна за лявата презрамка и на лицевата страна за дясната. Уверете се, че и двете презрамки се зашиват на опаковата страна. 

Пола:

(работи се с 6 мм кука)

Започва се от долния ляв ъгъл на гърба на потника (цялата пола се плете на лицевата страна, без обръщане). 

Р1: 3 СБ (не се броят за Б), 2 ДВП в същата и във всяка Б до края на реда, ЗБ в първия ДВП

Р2: 3 СБ, *ДВП, ДВП пред стълбчето* до края на реда, ЗБ в първия ДВП

Повторете Р2 до достигане на желаната дължина.

 

Скрийте конците и зашийте копчетата.