Scrol to top
НАЙ-ГОРЕ

 Светът е футбол и е най-доброто време да плетете на спокойствие. До 14 юли, се възползвайте от специалната отстъпка от 24% на всички наши кейкове с код euro2024  и направете това футболно първенство незабравимо.


ЗА ДА ВИ Е ШИРОКО ОКОЛО ВРАТА ИЛИ КАК СЕ ПЛЕТЕ ВРАТНА ИЗВИВКА

дата: 02/04/2021

ЗА ДА ВИ Е ШИРОКО ОКОЛО ВРАТА ИЛИ КАК СЕ ПЛЕТЕ ВРАТНА ИЗВИВКАЗахванали сте се да плетете пуловер, обикновена плетка, прав, с много лесна техника за плетене. Но приближавате горната част и се сещате за деколтето. Дори и да не правите някакво специално деколте, сигурно е, че трябва да изплетете извивката около врата. Така стигате до въпроса: Как се плете вратна извивка? Тук ще ви разкажа именно това. 
 


ПЛЕТЕНЕ НА ВРАТНА ИЗВИВКА НА ПРЕДНА ЧАСТ НА ПУЛОВЕРСлед като сте стигнали до това ниво на пуловера, от което трябва да започнете деколтето, идва времето на вратната извивка.
Първо измерете колко да бъде ширината на пуловера там, откъдето започвате да свивате. Ако например е 120 бримки, разделете ги на две и средата се пада на 60 бримки. Точно там, поставете един маркер. Започнете да плетете лицеви бримки, докато стигнете до 5 бримки преди средата. Или преди маркера, върху иглата трябва да имате 5 бримки. Оттам започнете да свивате, като изплитате две бримки лицево като една. След това върнете върху лявата игла бримката, която сте получили върху дясната. Отново вземете две бримки, изплетете ги заедно и върнете бримката от дясната върху лявата игла. Така продължете, докато изплетете всичките. Получава се едно завършване на плетивото, преди маркера.
След това прехвърлете маркера от лявата игла върху дясната и започнете по същия начин да свивате следващите 5 бримки – две по две лицево. Общо от двете страни на маркера трябва да сте свили 10 бримки. След това продължете да плетете лицеви бримки до края на плетивото. Обърнете го и плетете в обратна посока от опаковата страна само опакови бримки. Но не стигате до края, защото няма как – плетете до мястото, където сте свили бримките. След това обърнете отново плетивото откъм лицевата страна. Продължете свиването, след петте свити бримки, свивате още 3 две по две лицево. Останалите бримки до края плетете отново лицево. Обрърнете плетивото. От опаковата част изплетете реда до мястото на трите бримки, които свихте. След това отново плетете в другата посока лицеви бримки, но вече свивате две бримки  като една лицева и продължавате до края на реда. От опаковата част върнете плетивото до двете свити и свивате 1 бримка. Продължете да плетете лицеви до края. От опаковата част върнете опакови бримки. Когато дойдете от лицевата страна, свийте още една бримка. Така свивките са както следва: 5, 3, 2, 1, 1 във всеки лицев ред. От опаковата страна плетете опакови бримки и нищо повече. Когато направите всички свивки, имайте предвид, че в предната част на пуловера, вратната извивка винаги е по-дълбока. Затова оттук нагоре плетете лицеви бримки няколко реда. Преценете колко точно да са те, като измерите в сантиметри, защото предварително не може да се каже при различните прежди колко реда трябва да се изплетат. Например тези редове могат да бъдат 4-5 см. След като ги изплетете, завършете плетивото от лицевата страна.


На обръча ви остават нанизани бримките от другата страна на маркера. Какво да правите с тях? Повтаряте същата процедура, която направихте от другата страна. Бяхте свили 5 бримки. Завръзвате един конец там, където тези бримки свършват и започвате да плетете. Но не от лицевата страна на плетивото, от началото на пуловера навътре, а от опаковата. Директно свийте 3 бримки. Продължете, като изплитате реда до края лицево. След това обърнете плетивото откъм лицевата страна и плетете лицеви бримки до края. Обърнете отново от опаковата част и свийте две бримки. Плетете от опаковата част опакови бримки до края, обръщате плетивото и започвате да плетете лицеви бримки обратно до края. След това свийте следващите бримки. Последователно свивате 5, 3, 2, 1, 1. След това отново плетете същите тези 4-5 см. от лицевата част нагоре и завършвате плетивото. И така предната част на вашия пуловер е готов.


Направило ви е впечатление следното: Когато свивате от лявата част на маркера, винаги свивате от лицевата страна на плетивото. А когато правите свивки от другата - дясната страна на маркера, винаги свивките са от опаковата страна. От едната страна се свиват лицеви, а от другата – опакови.


 

ПЛЕТЕНЕ НА ВРАТНА ИЗВИВКА НА ЗАДНА ЧАСТ НА ПУЛОВЕРПо същия начин плетете вратната извивка на задната част на пуловера. Пак измервате според височината на вашето тяло в коя част да започнете свивките. Правите същите процедури отляво и отдясно, като при предната част. Разликата е, че отпред частта, която се плете след свършване на свивките е много по-голяма (вратната извивка е по-дълбока), докато отзад е много по-малка – трябва да бъде 2 см., най-много 3 см.
И така, плетенето на вратна извивка е интересно и забавно – постоянно обръщате отпред и отзад плетивото и свивате бримки, докато постигнете желания резултат.

Лесно е! Опитайте! Все пак трябва да си завършите пуловера!